Kê khai thuế hiện nay đã được nhà nước cũng như Bộ tài chính quan tâm sâu sắc, hỗ trợ hết sức về phần mềm cũng như trang bị kiến thức cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên vì còn nhiều hạn chế về nhân sự, sự hiểu biết nên nhiều doanh nghiệp vẫn lựa chọn hỗ trợ trợ kê khai thuê thuế, hỗ trợ kê khai thuê thuế hàng tháng là như thế nào? Dịch vụ này bao gồm những nội dung gì? Mời các bạn tìm hiểu tại website http://www.khaithue24h.vn/vi/ hoặc qua bài viết bên dưới.

Hỗ trợ kê khai thuê thuế là gì?

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, không có nhân sự về kế toán cũng như không có kế toán trưởng thì các chủ doanh nghiệp ủy thác cho một công ty dịch vụ. Dịch vụ này thay mặt cho doanh nghiệp xử lý các hóa đơn chứng từ và làm việc với cơ quan thuế về số thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý, hàng năm của doanh nghiệp. Dịch vụ này được gọi là hỗ trợ kê khai thuê thuế.

Hỗ trợ kê khai thuê thuế không phải là một dịch vụ mang đến sự hài lòng thông thường cho khách hàng, mà nó phải đảm bảo lợi ích của khách hàng đồng thời phải tuân thủ theo những quy định về luật thuế của nhà nước.

Nội dung của hỗ trợ kê khai thuê thuế hàng tháng

  • Nhận bản sao các chứng từ phát sinh trong tháng của doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, hóa đơn đó. Đối chiếu số liệu ghi trên chứng từ với số liệu phát sinh trong thực tế.

  • Cập nhật chứng từ đúng vào hệ thống sổ sách kế toán như sổ cái, sổ chi tiết các loại tài khoản, sổ nhật ký chung…
  • Lập báo cáo hóa đơn, chứng từ nguyên vật liệu đầu vào và thành phẩm bán ra
  • Bằng phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ khai báo thuế có mã vạch 2 chiều, lập báo cáo thuế hàng tháng
  • Kiểm soát các khoản công – nợ, số phải thu, số phải trả, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
  • Tính toán toàn bộ chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm bán ra, lập báo cáo kết quả kinh doanh, lợi nhuận đạt được của doanh nghiệp
  • Thay mặt doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
  • Báo cáo với chủ doanh nghiệp tình hình tài chính kế toán, thuế một cách chính xác, kịp thời nhằm tránh những sai sót
  • Tư vấn, cập nhật cho doanh nghiệp những quy định về kế toán, thuế phát sinh mới.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty cung cấp gói hỗ trợ dịch vụ quyết toán thuế trọn gói mang lại cho doanh nghiệp nhiều thuận lợi trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế đối với nhà nước cũng góp phần tạo nên bộ mặt của doanh nghiệp.